Bezplatné spotřebitelské poradenství

Projekt rozšiřující spotřebitelské poradenství a aktivity zvyšující finanční gramotnost obyvatel jižních Čech.

Identifikace projektu

 Název projektu: Bezplatné spotřebitelské poradenství
Podpořeno: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Rozpočet: 334.798,- Kč
Doba realizace: I. 2015 až XII. 2015
Role ICOS: příjemce projektu
Partner projektu: Krebul o.p.s.
Koordinátor/garant projektu: Tomáš Zunt

Stručný popis projektu:

V roce 2015 realizuje ICOS Český Krumlov, o.p.s. a jeho bezplatná právní poradna projekt s názvem "Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2015". Tento projekt navazuje na obdobné projekty realizované již v předešlých letech a doplňuje a rozšiřuje stabilní služby bezplatné právní poradny v nejčastěji řešených oblastech spotřebitelské problematiky a prevence v rámci finanční gramotnosti. Projekt nabízí zdarma poradenské služby v šesti bezplatných poradnách v jižních Čechách (Český Krumlov, Kaplice, Větřní, Trhové Sviny, N. Hrady, Prachatice). Přímé poradenské služby jsou doplněny o webovou poradnu zaměřenou na spotřebitelskou a finanční problematiku a řadu informačně vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Očekávané výstupy projektu a jeho aktivity:

Individuální poradenství prostřednictvím bezplatných právních poraden
Cílem aktivity je zajistit přímou poradenskou pomoc občanům v oblasti ochrany spotřebitele, identifikovat problémy vznikající při porušování práv spotřebitele a v oblasti finanční gramotnosti a účinně řešit konkrétní individuální případy v dané oblasti. Cílová skupina prostřednictvím této aktivity dostane potřebnou přímou pomoc v poradnách a informace k řešení situace a bude moci využívat i anonymní webovou poradnu. Prostředkem k dosažení cíle je provoz 6 poraden s vyhrazenou provozní dobou pro danou problematiku a provoz web. poradny, a to takto:

  • v sídle ICOS a jeho bezplatné právní poradny v Českém Krumlově (Náměstí Svornosti 2, Český Krumlov) vždy ve čtvrtek od 8:00-12:00,
  • na pobočce bezplatné právní poradny žadatele v Trhových Svinech (Žižkovo náměstí 40, Trhové Sviny) vždy ve středu od 12:00- 15:00 – 3x za měsíc (od září každou středu) a jednou za měsíc (každou 3. středu) v  pobočce poradny v Nových Hradech (náměstí Republiky 46, Nové Hrady),
  • na pobočce v Kaplici vždy ve čtvrtek od 8:00-9:00 (Náměstí 46, Kaplice)
  • na pobočce ve Větřní vždy v pondělí od 8:00-10:00 (Šumavská 1, Větřní), od září v pondělí od 12.00 do 14.00 h 
  • v občanské poradně (spolupracující organizace Krebul, o.s.) v Prachaticích (Zlatá stezka 145, Prachatice), a to vždy v úterý od 10:00- 17:00

Více informací o poradnách včetně kontaktů najdete na stránkách Bezplatné právní poradny - zde.

  • provoz webové poradny: webová poradna je pouze doplňkem pro přímou poradenskou činnost v rámci poraden a je zaměřena výhradně na spotřebitelskou a finanční problematiku - více zde

Informačně vzdělávací akce (přednášky a besedy)
Realizace min. 10 informačně vzdělávacích akcí (4x pro SŠ nebo VOŠ, ZŠ, 5x pro seniory a širší veřejnost, 1x pro pacienty psychiatrické léčebny). Celkový předpokládaný počet účastníků: informačně vzdělávací akce pro seniory a širší veřejnost: 85 účastníků, akce pro školy: 100 účastníků, akce v psychiatrické léčebně Červený Dvůr: předpoklad 90 účastníků.
Pozvánky na aktuální akce najdete zde.

Součástí projektu jsou i nejrůznější propagační aktivity (letáky, články ad.) s cílem informovat o projektu a zvýšit informovanost o dané problematice.

Dokumenty ke stažení

Letáky poraden:

 

 

Vybrané tiskové výstupy k projektu:

 

Souhrnná zpráva - Evaluace projektu

Dne 30.12.2015 vydal ICOS evaluační zprávu, která shrnuje základní výstupy a vybrané statistické údaje projektu.

 

Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz