Šance se zapojit

Projekt zkvalitňující sociální službu Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením v regionu Českokrumlovska.

Identifikace projektu:

Název projektu: Šance se zapojit 
Podpořeno: Ze společného sbírkového fondu České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti "Pomozte dětem" (Kuře), Konto Bariéry Nadace Charty 77 
Rozpočet: 556.280,- Kč
Doba realizace: XI. 2013 až XII. 2014
Role ICOS: příjemce a koordinátor projektu
Koordinátor/garant projektu: Mgr. Ingrid Jílková

Stručný popis projektu:

Projekt zvyšuje úroveň kvality života dětem se zdrav. postižením v regionu Českokrumlovska prostřednictvím aktivit, které navazují na sociální službu Osobní asistence, kterou ICOS zajišťuje od roku 2008. Projekt umožní zajistit poskytování asistence i těm dětem, které by jinak neměli šanci službu ani její navazující aktivity využívat, a to prostřednictvím příspěvku na nákup automobilu. Zároveň umožní dětem se zdravotním postižením využívat v regionu zcela chybějící nadstavbové aktivity podporující integraci klientů. Cílem projektu je tak zvýšit dopravní dostupnost a kvalitu služby Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením.

Očekávané výstupy/výsledky projektu:

Nákup a provoz automobilu umožňujícího převážet zdravotně postižené děti v rámci sociální služby Osobní asistence.  

Cílové skupiny:

Současní i potenciální klienti služby Osobní asistence v regionu Českokrumlovsko.

 

Vybrané tiskové výstupy k projektu:

 

Financováno ze sbírky Pomozte dětem organizované Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz