Rozšíření služeb Bezplatné sociálně právní poradny na Kaplicku

Projekt zajišťující rozšíření registrované sociální služby "Bezplatná poradna mezi paragrafy" v regionu MAS Pomalší, respektive rozšíření pobočky poradny v Kaplici.  

Identifikace projektu:

Název projektu: Rozšíření služeb Bezplatné sociálně právní poradny v regionu Kaplicka
Podpořeno: prostřednictvím MAS Pomalší a MPSV z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011909
Rozpočet: 579 867,50 Kč
Doba realizace: II. 2020 až XII. 2022
Role ICOS: příjemce a realizátor služby/projektu
Koordinátor/garant projektu: Tomáš Zunt

Stručný popis projektu/služby:

Cílem je zajistit-rozšířit služby Bezplatné  poradny mezi paragrafy (odborné sociální poradenství dle zák. o sociálních službách) pro občany obcí MAS Pomalší. Od roku 2013 funguje v regionu Kaplice naše Bezplatná poradna 1 den v týdnu (7 h). Tento rozsah služby je však zcela nedostatečný, pro objednané klienty jsou nezřídka čekací lhůty příliš dlouhé a jiná obdobná služba není v regionu dostupná. V rámci projektu tedy od února 2020 rozšiřujeme službu v regionu o další 1 den v týdnu (8 h) tak, aby byla služba lépe dostupná pro občany z obcí MAS.

Komu je služba určena:

Cílovou skupinu tvoří osoby sociálně vyloučené nebo osoby sociálním vyloučením ohrožené, a to z území - obcí MAS Pomalší, regionu Kaplicka (tj. zejména region Kaplicka, ale i některé okolní obce regionů Českobudějovicka a Českokrumlovska). Cílová skupina odpovídá cíl. skupině sociální služby (Bezplatné právní poradenství - odborné sociální poradenství): osoby v nepříznivé sociální situaci (např. z finančních, zdrav., sociálních důvodů) a zahrnuje v sobě i osoby ohrožené předlužeností, osoby se zdravotním aj. postižením či osoby žijící v soc. vyloučených lokalitách. Jedná se převážně o osoby v krizi, pobírající sociální dávky, příslušníky menšin, seniory, osoby ve finanční tísni, matky samoživitelky, nezaměstnané.

Provozní doba sociální služby Bezplatné právní poradenství v rámci projektu:

Pobočka poradny v Kaplici
Linecká 391, Kaplice - budova městského úřadu.  
středa:
08.00 – 12.30 pro neobjednané klienty
13.00 - 16.30 pro objednané klienty

Kromě středy, která funguje nově v rámci tohoto projektu je poradna otevřena i ve čtvrtek v časech od 8 do 12.30 a 13 do 15.30 h

Lidé z obcí MAS Pomalší se v případě nutnosti mohou obracet i na další pobočky poradny v Českém Krumlově či Trhových Svinech. Provozní hodiny najdete na webu poradny.
 

Kontakt:

mobil: 774 110 124
(platí pro všechny pobočky poradny)

tel. 380 727 600
(pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, po až pá, ale s tím, že v některých dnech je poradna otevřena v Č. Krumlově pouze do 13 hodiny - podrobněji na webu poradny).

Upozornění: Ne vždy mohou pracovníci poradny brát telefon (v případě klientské práce, příp. práce v terénu), jestliže se nemůžete dovolat, využít můžete e-mailovou adresu:  

e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz

 

Více informací o službě Bezplatná poradna mezi paragrafy

http://poradna.krumlov.cz

Služba Bezplatná právní poradna je registrována jako Odborné sociální poradenství dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz