Členství ICOS v asociacích...

 

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO)

ICOS je od roku 2013 člen Asociace veřejně prospěšných organizací, která sdružuje neziskovky, které fungují a chtějí fungovat zcela transparentně. Členem AVPO se může stát pouze organizace splňující mj. tyto podmínky:

  • vykonává činnosti, které jsou veřejně prospěšné – sleduje dosahování obecného (veřejného, společenského) blaha,
  • má-li její veřejně prospěšná činnost předem stanovenu určitou skupinu adresátů, musí být poskytována za spravedlivých a rovných podmínek pro všechny zájemce,
  • její veřejně prospěšná činnost není primárně motivována vytvořením zisku,
  • je-li zisk vytvořen, je využit pro další výkon veřejně prospěšné činnosti,
  • vykonává-li i jiné činnosti než veřejně prospěšné, jsou tyto činnosti vždy pouze doplňkové a slouží k získání prostředků pro výkon veřejně prospěšných činností, případně k lepšímu využití majetku organizace,
  • a splňuje další podmínky jako je například zveřejňování plných výročních zpráv, pravidelná aktualizace www. stránek ad. 

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje (ANNO)

ICOS je zakládajícím členem Asociace NNO Jihočeského kraje, která byla založena v roce 2010 k podpoře a síťování neziskového sektoru v kraji. Zástupce ICOS je členem výkonného výboru Asociace NNO Jčk.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS)

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) je největším profesním sdružením sdružujícím poskytovatele sociálních služeb v České republice. Asociace je nezávislé sdružení právnických a fyzických osob, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, sledující jako základní cíl rozvoj a zvyšování úrovně sociálních služeb. ICOS je členem od roku 2010.

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz