Probační program "Právo pro každý den"

Realizace dvou navazujících projektů zajišťující pilotní realizaci alternativního programu pro mladistvé prvopachatele v několika regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina.

Identifikace projektu:

Název projektu: Probační program „Právo pro každý den“ - realizace v regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina
Projekt je financován: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 
Koordinátor/garant projektu: Mgr. Ingrid Jílková
Doba realizace: červen 2007 - červen 2008 a červenec 2008 - červen 2009 a
Role ICOS Český Krumlov: realizátor projektu
Spolupracující subjekty: zejména Probační a mediační služba
Celková částka projektů: 23 600 EUR a 33 867 EUR

Stručný přehled:

Cílem projektů bylo pilotně realizovat a ověřovat účinnost probačního programu „Právo pro každý den“ jako účinné a efektivní alternativy k odkloněnému trestnímu řízení pro děti a mladistvé, a to za účelem minimalizovat opakování jejich trestné činnosti. Probační program „Právo pro každý den“ je akreditovaný program Ministerstvem spravedlnosti ČR. Je určen mladým lidem ve věku 15 - 18 let, kteří se dopustili trestného činu/provinění a jeho záměrem je předat užitečné dovednosti a právní znalosti vztahující se k řešení situací z běžného života a tím podpořit jejich osobní rozvoj, ale také ovlivnit situaci v komunitě ve smyslu snížení rizika opakování trestné činnosti. Hlavní aktivitou je samotná realizace programu, doplňkem pak informační a evaluační aktivity, které mají za cíl mapovat a vyhodnotit úspěšnost programu - tj. snižování recidivy mladistvých.

Výsledky/výstupy projektu:

Za dva roky realizace projektu z 1. a 2. výzvy Blokového grantu bylo v šesti regionech (České Budějovice a Český Krumlov, Strakonice, Prachatice, Jindřichův Hradec a Pelhřimov) do probačního programu „Právo pro každý den“ zařazeno 179 klientů, z nichž 143 program úspěšně dokončilo. Celkem bylo realizováno 17 běhů programu (1 běh = cca 40 výukových hodin).
Evaluace programu probíhala průběžně v rámci jednotlivých běhů probačního programu po celou dobu jejich realizace, jednak formou vstupních, závěrečných dotazníků i dotazníků průběžných po každém uskutečněném setkání v rámci programu, tak i prostřednictvím šetření mezi rodiči klientů programu. Důležitým prvkem samotného hodnocení úspěšnosti programu bylo mapování recidivy účastníků ze strany jednotlivých středisek Probační a mediační služby ČR.V době, kdy byla ukončována evaluace těchto programů, ukazovala data, že recidivy se dosud nedopustilo více než 90% absolventů. Nicméně toto číslo není úplně vypovídající - recidivu je nutné sledovat s větším časovým odstupem, k čemuž docházelo až v rámci realizace návazného projektu, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu - více o něm zde.

 

Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz