ICOS Český Krumlov
O ICOS ČESKÝ KRUMLOV
KONTAKTY ICOS
PROJEKTY ICOS
PODPOŘTE NÁS
PARTNEŘI ICOS
VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Ostatní

Probační program "Právo pro každý den"

Realizace dvou navazujících projektů zajišťující pilotní realizaci alternativního programu pro mladistvé prvopachatele v několika regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina.

Identifikace projektu:

Název projektu: Probační program „Právo pro každý den“ - realizace v regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina
Projekt je financován: Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 
Koordinátor/garant projektu: Mgr. Ingrid Jílková
Doba realizace: červen 2007 - červen 2008 a červenec 2008 - červen 2009 a
Role ICOS Český Krumlov: realizátor projektu
Spolupracující subjekty: zejména Probační a mediační služba
Celková částka projektů: 23 600 EUR a 33 867 EUR

Stručný přehled:

Cílem projektů bylo pilotně realizovat a ověřovat účinnost probačního programu „Právo pro každý den“ jako účinné a efektivní alternativy k odkloněnému trestnímu řízení pro děti a mladistvé, a to za účelem minimalizovat opakování jejich trestné činnosti. Probační program „Právo pro každý den“ je akreditovaný program Ministerstvem spravedlnosti ČR. Je určen mladým lidem ve věku 15 - 18 let, kteří se dopustili trestného činu/provinění a jeho záměrem je předat užitečné dovednosti a právní znalosti vztahující se k řešení situací z běžného života a tím podpořit jejich osobní rozvoj, ale také ovlivnit situaci v komunitě ve smyslu snížení rizika opakování trestné činnosti. Hlavní aktivitou je samotná realizace programu, doplňkem pak informační a evaluační aktivity, které mají za cíl mapovat a vyhodnotit úspěšnost programu - tj. snižování recidivy mladistvých.

Výsledky/výstupy projektu:

Za dva roky realizace projektu z 1. a 2. výzvy Blokového grantu bylo v šesti regionech (České Budějovice a Český Krumlov, Strakonice, Prachatice, Jindřichův Hradec a Pelhřimov) do probačního programu „Právo pro každý den“ zařazeno 179 klientů, z nichž 143 program úspěšně dokončilo. Celkem bylo realizováno 17 běhů programu (1 běh = cca 40 výukových hodin).
Evaluace programu probíhala průběžně v rámci jednotlivých běhů probačního programu po celou dobu jejich realizace, jednak formou vstupních, závěrečných dotazníků i dotazníků průběžných po každém uskutečněném setkání v rámci programu, tak i prostřednictvím šetření mezi rodiči klientů programu. Důležitým prvkem samotného hodnocení úspěšnosti programu bylo mapování recidivy účastníků ze strany jednotlivých středisek Probační a mediační služby ČR.V době, kdy byla ukončována evaluace těchto programů, ukazovala data, že recidivy se dosud nedopustilo více než 90% absolventů. Nicméně toto číslo není úplně vypovídající - recidivu je nutné sledovat s větším časovým odstupem, k čemuž docházelo až v rámci realizace návazného projektu, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu - více o něm zde.

 

Kalendář akcí ICOSu:
Září 2020
  1  4  5  6 
 7  8  9  12  13 
 16  18  20 
 26  27 
    
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz