Čemu vaše dary pomáhají?

 

Veškeré získané dary jsou výhradně využívány na podporu obecně prospěšných služeb ICOS Český Krumlov, o.p.s. Jestliže jste nevyužili možnost přesně specifikovat účel vašeho daru (např. v darovací smlouvě), jsou dary využívány na podporu těchto aktivit:

  • Osobní asistence pro děti, dospělé se zdravotním postižením a seniory (pravidelná profesionální pomoc dětem i seniorům, kteří se neobejdou bez pomoci druhých. Asistence umožňuje dětem i seniorům zůstávat v přirozeném - domácím - prostředí, umožňuje klientům žít, co nejběžnějším způsobem života. Ročně zajišťujeme pravidelnou asistenci v domácnostech, ve školách, ale i při doprovodech k lékaři, při volnočasových, zájmových aktivitách apod. cca 40 - 45 klientům v regionu Českokrumlovsko a Kaplicko. Osobní asistenci zajišťujeme od roku 2008).
  • 510 Kč = 1 hodina poskytnuté asistence vč. cestovného a dalších nákladů (tj. přispějete-li částkou 510 Kč, pomůžete zajistit hodinu Osobní asistence). Náklady na zajištění Osobní asistence činí téměř 6 mil. korun/rok. 

 

  • Dobrovolnické programy v domovech pro seniory, dětském domově ... (Dobrovolníci pod našim dobrovolnickým centrem pomáhají seniorům, dětem i mladým lidem se zdravotním postižením. Proškolení dobrovolníci pravidelně docházejí do domovů pro seniory, dětského domova, rodinného centra, doučují děti, vedou unikátní dobrovolnické Informační centrum pro seniory, připravují desítky vzdělávacích a poznávacích akcí pro naše starší spoluobčany…Do programů je zapojeno více než pět desítek dobrovolníků. Dobrovolnické centrum provozujeme od roku 2009.)
  • 336 Kč = cena pojištění odpovědnosti pro 1 dobrovolníka. Například 1080 Kč pak činí v průměru vekeré náklady na zajištění 11 hodin v domovech pro seniory. Náklady na zajištění akreditovaných dobrovolnických programů činí cca 450 tisíc korun/rok.

 

  • Rodinné centrum Krumlík a další služby pro podporu rodin (Rodinné centrum na největším českokrumlovském sídlišti s velkou škálou nejrůznějších aktivit a služeb od profesionálního hlídání dětí přes vzdělávací až po volnočasové aktivity pro děti i jejich rodiče. Na tyto aktivity navazují odborné služby "Podpora rodin a dětí v ohrožení", které napomáhají rodinám zůstat spolu - psychologické, rodinné ad. poradenství, práce v rodinách, mediace. RC funguje od roku 2011), služba "Podpora rodin.." od roku 2014. Náklady na zajištění rodinného centra a odborných služeb pro rodiny dosahují částky cca 7 mil./rok.

 

ZA KAŽDÝ DAR I ZA NAŠE KLIENTY DĚKUJEME

Možnosti, jak pomáhat s námi

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz