Pořízení automobilů pro terénní sociální služby

Projekt na pořízení nových potřebných automobilů pro sociální služby zajišťované ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Identifikace projektu

Název projektu: POŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ PRO TERÉNNÍ SLUŽBY - OSOBNÍ ASISTENCE A SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA
Doba realizace: X. 2017 až VI. 2018
Předpokládaný rozpočet: 1.100.000 Kč (max. předpokládaný rozpočet - max. dotace činí 95% z uznatelných nákladů)
Podpořeno: spolufinancováno EU, z IROP - Integrovaného regionálního operačního programu rozhodnutím MMR ČR
Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002373
Role ICOS: realizátor projektu
Koordinátor/garant projektu: Tomáš Zunt

Stručný popis projektu:

CÍLEM PROJEKTU je zajistit zkvalitnění a zlepšení dostupnosti terénních sociálních služeb v příhraničních regionech Jihočeského kraje, a to prostřednictvím pořízení 3 automobilů pro účely poskytování sociálních služeb: 1. Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory, 2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které zajišťuje ICOS Český Krumlov, o.p.s.. Pořízením automobilů dojde k výraznému zlepšení dostupnosti těchto služeb pro cílové skupiny (osob se zdravotním postižením, seniorů a rodin s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením). Osobní asistence napomáhá/umožňuje žít dětem (od 1 roku věku), dospělým se zdravotním postižením a seniorům se sníženou soběstačností ve svém přirozeném prostředí, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi napomáhá minimalizovat negativní sociální dopady na vývoj a život dítěte i celé rodiny.

Konkrétně budou pořízeny 3 nové automobily, a to:.
- 2x osobní automobil – kategorie malý (pro sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi)
- 1x osobní/užitkový – MPV (pro Osobní asistenci)

Automobily budou v průběhu projetu vysoutěženy. Výběrové řízení zde.

Více informací o službách, které jsou projektem podpořeny:

Výběrové řízení - „Dodávka tří automobilů – 2x osobní a 1x osobní/užitkový automobil pro sociální služby“

Lhůta pro podávání nabídek 19.1.2018 - více zde.

 

Výstupy projektu:

Automobily byly v průběhu ledna 2018 vysoutěženy, a to za cenu výrazně nižší než byl původní předpoklad. Dle smlouvy s vítězným dodavatelem (HS AUTO, s.r.o.) jsou automobily dodávány průběžně v 1. polovině roku 2018, s nejzažším datem předání posledního z automobilů do 15.6.2018.  

Nové automobily tak rozšířily vozový park dvou významných sociálních služeb v regionu. U obou služeb umožňují tyto automobily daleko efektivnější zajišťování služeb a jejich lepší dostupnost pro klienty z odlehlejších částí regionu. Navíc umožnil projekt díky tomu navýšit i počet terénních pracovníků obou služeb a tím zvýšit pro klienty potřebnou kapacitu služeb.

Osobní asistence měla před tímto projektem k dispozici 3 vozy, nyní má vozů 5, které nezbytně pro zajištění služby potřebovala. 1 z nových automobilů byl pořízen v dubnu 2018 díky tomuto projektu, jeden již v březnu 2018 díky podpoře nadací a sbírkové akci.

Sociálně aktivizační služba (podpora rodin a dětí) je poměrně novou službou, která dosud mohla využívat částečně pouze jeden služební automobil. Dva nové automobily slouží díky tomuto projektu již od dubna, v případě druhého od června 2018.

Nové automobily Peugeot 208 pro službu Podpora rodin a dětí (na 1. fotografii v obložení týmem služby) a nový Peugeot Partner pro službu Osobní asistence. Za přispění darů byl již v březnu pořízen pro Osobní asistenci další Peugeot 208.

 


Projekt byl podpořen na základě žádosti o podporu z IROP rozhodnutím MMR ČR. Web IROP zde.

Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz