Bezplatné spotřebitelské poradenství

Projekt rozšiřující spotřebitelské poradenství a aktivity zvyšující finanční gramotnost obyvatel jižních Čech.

Identifikace projektu

Název projektu: Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2017
Doba realizace: I. 2017 až XII. 2017
Předpokládaný rozpočet: 337.830 Kč
Role ICOS: realizátor projektu
Partner projektu: Krebul o.p.s.
Koordinátor/garant projektu: Tomáš Zunt

Stručný popis projektu:

I v roce 2017 realizuje ICOS Český Krumlov, o.p.s. a jeho bezplatná právní poradna projekt s názvem "Bezplatné spotřebitelské poradenství....", který navazuje na obdobné projekty realizované v předešlých letech. Projekt doplňuje a rozšiřuje stabilní služby bezplatné právní poradny ICOS v oblasti spotřebitelské problematiky a prevence v rámci finanční gramotnosti. Projekt nabízí zdarma poradenské služby v oblasti spotřebitelské v osmi bezplatných poradnách v jižních Čechách (Český Krumlov, Kaplice, Větřní, Vyšší Brod, Trhové Sviny, N. Hrady, Prachatice, Vimperk). Poradny mají vyhrazenu část provozní doby pro řešení spotřebitelské problematiky. Přímé poradenské služby jsou doplněny o webovou poradnu zaměřenou na spotřebitelskou a finanční problematiku a řadu informačně vzdělávacích akcí pro veřejnost, i specifické cílové skupiny.

Aktivity projektu:

Individuální poradenství prostřednictvím 8 bezplatných právních poraden
Cílem aktivity je zajistit přímou poradenskou pomoc občanům v oblasti ochrany spotřebitele, identifikovat problémy vznikající při porušování práv spotřebitele a účinně řešit konkrétní individuální případy v dané oblasti. Cílová skupina prostřednictvím této aktivity dostane potřebnou přímou pomoc v poradnách a informace k řešení situace a bude moci využívat i anonymní webovou poradnu. Prostředkem k dosažení cíle je provoz 8 poraden s vyhrazenou provozní dobou pro danou problematiku a provoz webové poradny, a to takto:

  • v sídle ICOS a jeho bezplatné právní poradny v Českém Krumlově (ul. 5. května 251, Český Krumlov) v úterý od 13:00-15:00,
  • na pobočce bezplatné právní poradny žadatele v Trhových Svinech (Žižkovo náměstí 40, Trhové Sviny, NOVĚ: NÁBŘEŽÍ SV. ČECHA 664 ) vždy ve středu od 14:00- 15:00 (vyjma 3. středy v měsíci)
  • na pobočce poradny v Nových Hradech (náměstí Republiky 46, Nové Hrady), vždy třetí středu v měsíci od 14:00 do 15:00
  • na pobočce v Kaplici ve čtvrtek od 14:00-15:00 (Náměstí 46, Kaplice)
  • na pobočce ve Větřní v pondělí od 13:00-14:00 (Šumavská 1, Větřní)
  • na pobočce ve městě Vyšší Brod v úterý od 9:00-10:00 (K Vltavě, Vyšší Brod)
  • v občanské poradně (spolupracující organizace Krebul, o.s.) v Prachaticích (Zlatá stezka 145, Prachatice), a to v úterý od 16:00- 17:00 v občanské poradně (spolupracující organizace Krebul, o.s.) ve Vimperku (Nad stadionem 145, Vimperk), a to ve středu od 16:00- 17:00

Část provozních hodin poraden je vyhrazena i pro neobjednané klienty, doporučujeme se ale dopředu objednat. Pro objednávání nejlépe využijte tel.: 774 110 124.

Více informací o poradnách včetně všech kontaktů najdete na stránkách Bezplatné právní poradny - zde.

  • provoz webové poradny: webová poradna je pouze doplňkem pro přímou poradenskou činnost v rámci poraden a je zaměřena výhradně na spotřebitelskou a finanční problematiku - více zde

Informačně vzdělávací akce (přednášky a besedy)
Realizace min. 10 informačně vzdělávacích akcí (4x pro SŠ nebo VOŠ, ZŠ, 5x pro seniory a širší veřejnost, 1x pro pacienty psychiatrické léčebny). Celkový předpokládaný počet účastníků: informačně vzdělávací akce pro seniory a širší veřejnost: 100 účastníků, akce pro školy: 100 účastníků, akce v psychiatrické léčebně Červený Dvůr: předpoklad 80 účastníků.
Pozvánky na aktuální akce najdete zde.

Součástí projektu jsou i nejrůznější informační a propagační aktivity (letáky, články ad.) s cílem informovat o projektu a zvýšit informovanost o dané problematice. V rámci projektu byl vydán i kalnedář spotřebitele (v PDF níže), kde vyjma řady užitečných informací, najdete i vybrané statistiky projektu.

Vybrané info - propagační výstupy:

 

Nenechte se oklamat - Věčný kalendář spotřebitele

Na sklonku roku 2017 vydal ICOS Český Krumlov a jeho parnerská organizace KreBul kalendář "Nenechte se oklamat". Věříme, že se stane vítaným průvodcem nejednoho spotřebitele a nenecháte se oklamat. Kalendář je na těchto stránkách k dispozici v PDF, v tištěné podobě je pak zdarma k dispozici například v sídle ICOS Český Krumlov, o.p.s.

 

Základní info pro spotřebitele a zajímavé odkazy:

Na stránkách Bezplatné právní poradny najdete také aktualizované základní informace ke spotřebitelské problematice, včetně zajímavých odkazů. Více v sekci Bezplatná právní poradna - základní info pro spotřebitele a zajímavé odkazy: http://poradna.krumlov.cz/w/ochrana-spotrebitele-zajimave-odkazy-838/ 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz