Publikace vydané ICOS 

Většina publikací či informačních brožur vydaných ICOS je v této sekci k dispozici ke stažení ve formátu PDF, ostatní jsou k dispozici v tištěné podobě například v sídle ICOS.

 

NENECHTE SE OKLAMAT - VĚČNÝ KALENDÁŘ SPOTŘEBITELE
Na sklonku roku 2017 vydala Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov a jeho partnerská organizace KreBul kalendář "Nenechte se oklamat". Jeho náklad byl však v podstatě ihned rozebrán. Proto jsme koncem roku 2019 přistoupili k jeho dotisku. Věříme, že i v trochu aktualizované podobě se stane vítaným průvodcem nejednoho spotřebitele a nenecháte se oklamat. Primárně je kalendář určen seniorům, ale určen je i pro všechny další zájemce. Kalendář je na těchto stránkách k dispozici v PDF, v tištěné podobě je pak zdarma k dispozici například v sídle ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Vydal: ICOS Český Krumlov, o.p.s., prosinec 2019, náklad: 1000 ks, v tištěné podobě je zdarma k dispozici např. v kanceláři služby Bezplatná poradna mezi paragrafy a v sídle ICOS Český Krumlov, o.p.s. V PDF zde:

 

AKTIVNÍ STÁŘÍ NA ČESKOKRUMLOVSKU A KAPLICKU - MALÝ PRŮVODCE PO SLUŽBÁCH, AKTIVITÁCH A MOŽNOSTECH PRO SENIORY
Na sklonku roku 2018 vydal ICOS Český Krumlov a jeho Poradenské informační centrum pro seniory průvodce po službách, aktivitách a možnostech pro seniory v regionu. Průvodce vznikal v průběhu roku 2018 ve spolupráci s řadou dalších organizací a spolků se seniory.
Vydal: ICOS Český Krumlov, o.p.s., prosinec 2018, náklad: 1000 ks, v tištěné podobě je zdarma k dispozici např. v kanceláři Poradenského a informačního centra pro seniory a v sídle ICOS Český Krumlov, o.p.s. V PDF zde:

 

NENECHTE SE OKLAMAT - VĚČNÝ KALENDÁŘ SPOTŘEBITELE
Na sklonku roku 2017 vydala Bezplatná právní poradna při ICOS Český Krumlov a jeho partnerská organizace KreBul kalendář "Nenechte se oklamat". Věříme, že se stane vítaným průvodcem nejednoho spotřebitele a nenecháte se oklamat. Primárně je kalendář určen seniorům, ale určen je i pro všechny další zájemce. Kalendář je na těchto stránkách k dispozici v PDF, v tištěné podobě je pak zdarma k dispozici například v sídle ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Vydal: ICOS Český Krumlov, o.p.s., prosinec 2017, náklad: 1000 ks, v tištěné podobě je zdarma k dispozici např. v kanceláři služby Bezplatná právní poradna a v sídle ICOS Český Krumlov, o.p.s. V PDF zde:

.

PRŮVODCE OBTÍŽNÝMI SITUACEMI V RODINĚ
Informační brožura, která vzinkla jako doplňková aktivita projektu SPOLU – Podpora rodin a dětí v ohrožení na Českokrumlovsku (více o projektu zde). Cílem průvodce je nastínit rodinám s dětmi nejčastější řešené problémy, s nimiž se v praxi sociální pracovníci setkávají, a zpřístupnit tak klientům služby, ale i všem dalším zájemcům základní informace o tom, jak tyto situace řešit, kam se v případě problémů obrátit. Proto je také brožura v každé z kapitol doplněna o adresář institucí a organizací, které v daných situacích v regionu (zejména s ohledem na region Českokrumlovsko) napomáhají či mohou napomoci. Vydal: ICOS Český Krumlov, o.p.s., březen 2016, náklad: 1000 ks, v tištěné podobě je zdarma k dispozici např. v kanceláři služby Podpora rodin a v sídle ICOS Český Krumlov, o.p.s. V PDF je včetně přílohové části k dispozici ZDE.
 

EVALUACE PROJEKTU "I MENŠÍ ORGANIZACE SE MOHOU KVALTINĚ VZDĚLÁVAT“ 
Evaluace vznikala v rámci stejnojmenného projektu, který v letech 2014 a 15 realizoval ICOS a jeho pět partnerů (CPDM, o.p.s., Hospic sv. J.N.Neumanna, Krebul, o.p.s., Kocero, o.p.s.a Charita Kaplice) za podpory Evropského sociálního fondu. V rámci projektu bylo pro těchto 6 poskytovatelů sociálních služeb připraveno a realizováno 33 různých vzdělávacích kurzů. Výstupy z evaluace by měly sloužit i jako podklad k další strategii vzdělávání nejen v daných organizacích, ale i regionech jejich působnosti (příhraniční regiony Jihočeského kraje, kde tito poskytovatelé zajišťují 16 registrovaných sociálních služeb).  
Vydal: ICOS Český Krumlov, červen 2015, náklad: pouze PDF, str. 40, neprodejné.

METODICKÁ PŘÍRUČKA - PODPORA ZAVÁDĚNÍ NÁSTROJŮ PRO SLAĎOVÁNÍ PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA
Příručka vznikla v rámci projektu „Rodinné centrum Český Krumlov”, který v letech 2011 až 13 realizoval ICOS za podpory Evropského sociálního fondu. Cílem projektu bylo zacelit mezeru ve službách a aktivitách, jejichž nedostupnost na Českokrumlovsku znesnadňuje rodičům s dětmi návrat na trh práce, a to prostřednictvím vzniku a provozu Rodinného centra. Jedním z doplňkových výstupů projektu je tato metodická příručka. Ta shrnuje jak teoretické uvedení do problematiky slaďování rodinného a profesního života, tak praktické příklady, doplněna je i o výstupy z dotazníkových šetření, a o nástin návrhů a doporučení, které vyplývají ze získaných zkušenosti a šetření v rámci realizace projektu.
Vydal: ICOS Český Krumlov, prosinec 2013, str. 48, neprodejné
Příručka v PDF je k dispozici například v databázi Evropského sociálního fondu - více zde.

EVALUACE PROBAČNÍHO PROGRAMU "PRÁVO PRO KAŽDÝ DEN"...
Publikace podrobně shrnuje výsledky a hodnocení probačního programu pro mladistvé prvopachatele, který byl pod vedením ICOS Český Krumlov realizován v letech 2010 až 2012 v devíti regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina s podporou Evropského sociálního fondu. Tento alternativní program akreditovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR realizuje ICOS ale již od roku 2007, dříve s podporou tzv. norských fondů. Publikace tak nabízí souhrnný a dlouhodobý pohled a data za více než šestiletou úspěšnou realizací tohoto programu, jehož cílem je snižovat riziko opakování trestné činnosti u mladistvých.  
Vydal: ICOS Český Krumlov, únor 2013, náklad: 300 ks, str. 40, neprodejné, pozn. tato publikace je narozdíl od ostatních k dispozici pouze v sídle ICOS.

PRŮVODCE DOBROVOLNICTVÍM V JIHOČESKÉM KRAJI A V REGIONU ČESKOKRUMLOVSKA
Průvodce dobrovolnictvím nabízí základní vhled do problematiky dobrovolnictví se zaměřením na situaci a možnosti dobrovolnické činnosti v regionu Českokrumlovska a v Jihočeském kraji. Cílem brožury je nabídnout přehledné informace o dobrovolnictví, informace využitelné pro dobrovolníky, organizace, které dobrovolníky využívají, i další zájemce. Brožura shrnuje zkušenosti s dobrovolnictvím, přináší řadu příkladů dobré praxe, rozhovory s dobrovolníky i organizacemi, které s dobrovolníky spolupracují. Brožura také přináší základní vhled do legislativní úpravy dobrovolnictví, odkazy na další potřebné informace i přehled dobrovolnických programů v regionu.
Vydal: ICOS Český Krumlov a CPDM o.p.s, listopad 2011, náklad: 1000 ks, str. 56, neprodejné

OCHRANA PRÁV OBČANŮ A DISKRIMINAČNÍ PROBLEMATIKA V RÁMCI PROJEKTU MÁTE PRÁVO NA SVÁ PRÁVA
Publikace shrnuje zkušenosti českokrumlovské Bezplatné právní poradny při ICOS Český Krumlov a českobudějovické Občanské poradny při Jihočeské rozvojové, o.p.s., které se podílely na projektu zaměřeném na posilování ochrany práv občanů. Primárně je publikace určena organizacím, které s problematikou přicházejí či mohou přicházet při výkonu své práce do styku, v jednotlivých kapitolách, které jsou zaměřeny na vybrané okruhy řešených případů, akcentuje publikace možné postupy řešení, včetně způsobu použití platné legislativy v konkrétních případech.
Vydal: ICOS Český Krumlov a Jihočeská rozvojová o.p.s, červen 2010, náklad: 1000 ks - CD-ROM, str. 45, neprodejné 

ICOS ČESKÝ KRUMLOV A 10 LET V REGIONU
Cílem brožury je shrnout desetileté působení ICOS v jižních Čechách a regionu Českokrumlovsko s ohledem na současné programy a služby, jejichž stěžejní část leží v podpoře strategického a komunitního rozvoje s důrazem na rozvoj neziskových organizací a sociální problematiku. Brožura je věnována i kulatému výročí projektového pracoviště ICOS - Centra sociálních služeb, které vzniklo roku 2005 za účelem podpory rozvoje regionu v sociální oblasti.
Vydal: ICOS Český Krumlov, květen 2010, náklad: 1000 ks, str. 20, neprodejné

SOUDNÍ PRAXE V OBLASTI DISKRIMINACE NA TRHU PRÁCE
Analýza judikatury Evropské unie a českých soudů
Publikace je výsledkem monitoringu rozhodovací praxe Evropské unie a českých soudů ve věcech diskriminace, který ICOS realizoval ve spolupráci s Českým helsinským výborem v průběhu roku 2007.
Vydal: ICOS Český Krumlov, březen 2008, náklad: 500 ks, str. 56, neprodejné

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz