Z ocenění, která získal ICOS

  

 

CENA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ZA ROK 2021

Ve čtvrtek 16. června 2022 si ICOS převzal Cenu města Český Krumlov za rok 2021. Slavnostní předání se uskutečnilo v českokrumlovské Synagoze. ICOS obdržel cenu "za dlouhodobý přínos v oblasti sociální služeb a dobrovolnictví. V Krumlově působí více než 20 let a neustále rozšiřuje a zlepšuje své služby...".

Děkujeme všem kolegyním kolegům, spolupracovníkům, podporovatelům. Cena patří všem.

Přiložené foto (L. Mrázek) ze Slavnostního předávání cen, v druhé řadě nahoře část ICOSu:)

Více například na stránkách města Český Krumlov

https://www.ckrumlov.cz/cz/ceny_mesta/

 

ZNAČKA SPOLEHLIVOSTI - PROVĚŘENÁ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ ORGANIZACE

Na sklonku roku 2021 rozhodla odborná Rada pro hodnocení spolehlivosti při Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR o přidělení Značky Spolehlivosti ICOSU Český Krumlov. ICOS se tak zařadil ke 24 organizacím v ČR, které prošly nezávislým hodnocením a mohou se pyšnit titulem “Prověřená veřejně prospěšná organizace”.

Značka potvrzuje dárcům i veřejnosti spolehlivost organizace i z hlediska hospodaření s financemi.

Více informací například v přiložené tiskové zprávě.

https://www.znackaspolehlivosti.cz/


 

NEZISKOVKA ROKU ČR - 2. místo

Ocenění "Neziskovka roku" získávají nejlépe vedené neziskové organizace v ČR ve třech kategoriích podle velikosti.
V kategorii střední neziskovka získala v roce 2016 2. místo naše obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov.

Prestižní ceny pro profesionálně vedené neziskové organizace uděluje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) společně s partnery ocenění. Těmi jsou Skupina ČEZ, Česká spořitelna, Česká televize či mezinárodní poradenská a auditorská společnost KPMG Česká republika.

Záštitu nad oceněním převzal v roce 2016 ministr Jiří Dienstbier.

Čtvrtý ročník nezávislého ocenění NEZISKOVKA ROKU vyvrcholil v pondělí 28.11.2016 v pražském divadle Archa vyhlášením výsledků a předáním cen.

Více informací například v přiložené tiskové zprávě.

 

www.neziskovkaroku.cz

 

CENA HEJTMANKY ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST 

V říjnu 2020 jsme si převzali na půdě krajského úřadu Jihočeského kraje cenu hejtmanky, která se uděluje za aktivity s pozitivním dopadem na společnost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

V kategorii organizací veřejného sektoru a veřejně prospěšných organizací získala naše obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov 2. místo.

 

 

 

Z ocenění, které získaly konkrétní služby ICOS

2021 - Dětská skupina Rodinného centra Krumlík - Značka kvality
Certifikát Značka kvality udělilo na základě hloubkového auditu MPSV ČR v listopadu 2021

2016 -Klub seniorů - IC Senior Cena senior roku 2016 - diplom pro náš dobrovolnický IC senior klub v kategorii nejlepší klub

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz