I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat

Realizace více než tří desítek vzdělávacích akcí pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském Kraji.

Identifikace projektu:

Název projektu: I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat
Podpořeno: Financováno z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00165
Rozpočet: 2.926.317,40 Kč
Doba realizace: XI. 2013 až XI. 2015
Role ICOS: příjemce a koordinátor projektu
Koordinátor/garant projektu: Tomáš Zunt
Partneři projektu: Hospic sv. Jana N. Neumanna, Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s., KREBUL, o.p.s., Charita Kaplice

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zajistit kvalitní vzdělávání pracovníkům 6ti neziskových organizací, které poskytují 16 registrovaných sociálních služeb v několika regionech Jihočeského kraje (zejména OPR Č. Krumlov, Kaplice, Prachatice a Trhové Sviny). Kvalitní vzdělávání posiluje, motivuje a podporuje pracovníky sociálních služeb vykonávat svou profesi na velmi vysoké úrovni, včetně využití moderních způsobů práce, metod a nástrojů sociální práce a práce s klienty služeb. Ačkoliv se z hlediska počtu pracovníků jedná o projekt podporující i menší organizace, dopad jimi zajišťovaných služeb je v regionu zásadní. Spojení těchto organizací/služeb v jeden projekt využívá toho, že velká část vzdělávacích potřeb je obdobná a umožňuje tak zajistit potřebné vzdělávání pracovníkům více organizací a zajistit tak maximální efektivitu projektu a zároveň i žádoucí vzájemnou participaci a výměnu zkušeností. Z provozních rozpočtů se organizacím daří pokrýt jen část nezbytných nákladů, které pokrývají povinné zákonné minimum. Cílem projektu je tak zvyšovat a rozvíjet kompetence pracovníků a tím podporovat jejich profesionalitu v širokém spektru dovedností: od oblasti přímé obslužné péče, jednání s uživatelem, až po efektivní řízení služby. Z toho vyplývajícím záměrem projektu je udržení a zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb organizací.

Očekávané výstupy/výsledky projektu:

V rámci projektu bude realizováno celkem minimálně 31 různých akreditovaných vzdělávacích kurzů (z toho 28 ušitých na míru přímo v místě příjemce či partnerů, na další 3 různé tematické kurzy budou pracovníci organizací vyslání). Některé z kurzů proběhnou vícekrát. Projektu se zúčastní celkem min. 57 jedinečných pracovníků z 6 partnerských organizací, předpokládáme min. 270 absolventů. Součástí realizace vzdělávacích je i komplexní evaluace projektu a vzdělávacích akcí a jejich přínosu a využití v praxi a strategii rozvoje služeb.   

Cílové skupiny:

Poskytovatelé sociálních služeb, tj. zaměstnanci/pracovníci šesti partnerů projektu (ICOS Český Krumlov, o.p.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s., Hospic sv. Jana N. Neumanna, KoCeRo - komunitní centrum Rovnost o.p.s., KREBUL, o.p.s. a Charita Kaplice). Ti poskytují následující registrované sociální služby: Odborné sociální poradenství, Osobní asistence, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Terénní programy, Dům se zvláštním režimem, Odlehčovací služba, Pečovatelská služba, Sociální rehabilitace, Sociálně terapeutická dílna.

Výběrová řízení - vzdělávací kurzy v rámci projektu

Informace o vyhlášených veřejných zakázkách/výběrových řízeních v rámci projektu najdete v sekci zde.

Realizované kurzy v rámci projektu - pozvánky

Pozvánky na jednotlivé vzdělávací akce zde (upozorňujeme, že se nejedná o otevřené akce, vzdělávání je určeno výhradně cílovým skupinám projektu, tj. pracovníkům šesti výše uvedených neziskových organizací).

Výsledky projektu

Projekt byl úspěšně ukončen k poslednímu červnu 2015. V rámci projektu mělo být původně realizováno celkem minimálně 31 akreditovaných vzdělávacích kurzů (z toho 28 ušitých na míru přímo v místě příjemce či partnerů, na další 3 různé tematické kurzy měly být pracovníci organizací vyslání). Projektu se mělo zúčastnit minimálně 57 jedinečných pracovníků z 6ti partnerských organizací, s tím, že úspěšně dokončí kurzy minimálně 270 absolventů. Vzhledem k průběžné aktualizaci potřeb bylo nakonec realizováno 33 akreditovaných kurzů, z toho 30 se uskutečnilo v Českém Krumlově, případně v Prachaticích a na 3 další (otevřené) kurzy byly pracovníci partnerů vysláni. Celkem prošlo projektem (vzdělávacími akcemi) 85 jedinečných pracovníků 6ti partnerů a úspěšně dokončilo kurzy 354 absolventů. V průběhu celého projektu probíhala také evaluace projektu, která vyústila v brožuru „Evaluace projektu – I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat“, která shrnuje veškeré důležité aspekty projektu a jeho hodnocení, z něhož jednoznačně vyplývá úspěšnost realizace projektu a naplnění jeho cílů. Z vyhodnocování mj. vyplývá, že projekt zcela naplnil očekávání, přínos jednotlivých kurzů i projektu jako takového a byl celkově hodnocen velice pozitivně jak účastníky, tak vedením partnerských organizací. Z výše uvedené evaluace také vyplynul závěr, že všichni partneři jsou přesvědčeni, že projekt pomohl naplnit nejaktuálnější potřeby vzdělávání soc. pracovníků, pracovníků v soc. službách i vedoucích pracovníků a že realizace přispěla či přispěje ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb, což bylo i jeho záměrem. 

 

Projekt "I menší organizace se mohou kvalitně vzdělávat" je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz