Z HISTORIE ICOS

 • rok 2021 -  ICOS obdržel prestižní Značku spolehlivosti a zařadil se tak k dosavadním 24 organizacím v ČR, které se mohou pyšnit titulem "Prověřená organizace". Více v sekci ocenění pro ICOS. Certifikát kvality také obdrželo Rodinné centrum, které jsme založili v roce 2011.  
 • rok 2020 V říjnu jsme získali cenu hejtmanky Jih. kraje za společenskou odpovědnost, podobně jako v Neziskovce roku 2016 jsme však obdrželi až druhé místo, tudíž stále víme, že máme co zlepšovat:). Roku 2020 také uplynulo 20let od založení ICOS. Kvůli pandemii koronaviru oslavy 20ti let odkládáme na jindy. Podařilo se nám získat další nezbytná služební auta, zejména Os. asistenci, jejíž potřeba v době pandemie ještě vzrůstá a těší nás, že dvě auta byla pořízená díky řadě a řadě dárců.
 • rok 2019 -  Proběhl 1. ročník dobročinné společensko-sportovní akce Krumlovská 11 pod naší patronací. Vedle běhání ale zejména stále zajišťujeme a rozvíjíme všechny naše služby:). Výrazně jsme rozšířili službu "Podpora rodin a dětí", do pomoci druhým jsme zapojili rekordní počet 80ti dobrovolníků,...
 • rok 2018 - služba Osobní asistence oslavila 10 let. Na základě vzájemné dohody jsme převzali činnost sdružení Spirála, které 14 let při Středisku výchovné péče zajišťovalo nadstavbové akce pro dětské klienty střediska či preventivní programy ve třídních kolektivech. Výrazně jsme tak rozšířili naši činnost v oblasti prevence, kde jsme dosud realizovali zejména programy pro děti a mládež s rizikovým chováním, směrem k programům prevence ve školách a adaptačním pobytům. Naše služby posílila tři nová auta. Na jedno z nich přispělo téměř 100 dárců! Počet stálých zaměstnanců ICOS se vyhoupl přes čtyřicítku.  
 • rok 2017 - ICOS byl v tomto roce nejúspěšnější neziskovkou na českobudějovickém půlmaratonu v rámci běžecké ligy RUNCZECH. Čtyři desítky běžců, kteří vyběhali pro ICOS 51.997 Kč podpořilo na 100 dárců. Vedle běhání ale zejména stále zajišťujeme a rozvíjíme všechny naše služby:). Bezplatná právní poradna funguje úspěšně již 10 let a má již 6 poboček v Jih. kraji.
 • rok 2016 - V lednu jsme po dvanácti letech opustili naše sídlo na Náměstí Svornosti a přestěhovali jsme se do větších prostor v historické budově v ul. 5. května 251 dole na Plešivci v Krumlově. Na sklonku roku 2016 získal ICOS 2. místo v ocenění NEZISKOVKA ROKU 2016, více zde.
 • rok 2015 - Naše nejnovější služba "Podpora rodin a dětí v ohrožení" získala významnou grantovou podporu z Islandu, Lichtejnštejnska a Norska. ICOS oslavil 15 let zahradní slavností v Pivovarské zahradě.
 • rok 2014 - Osobní asistence si díky podpoře ze sbírkového fondu ČT a NROS - Pomozte dětem (Kuře) - pořídila automobil pro zkvalitnění svých služeb a možnost převážení klientů - zdravotně postižených dětí, ICOS zásadně rozšiřuje své služby v rámci projektu "Podpora rodin a dětí" o komplexní poradenství, asistované kontakty ad. služby pro rodiče a děti v ohrožení,...
 • rok 2013 - Osobní asistence rozšířila své služby i o víkendovou péči, v Rodinném centru byl otevřen charitativní bazárek, Bezplatná právní poradna otevírá další tři pobočky v jižních Čechách, ICOS se stává členem Asociace veřejně prospěšných organizací sdružující transparentní organizace ČR, občanské sdružení ICOS prošlo koncem roku transformací a vznikla obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov, o.p.s., která je přímým nástupcem původního občanského sdružení.  
 • rok 2012 - činnosti projektového pracoviště Centra sociálních služeb postupně přecházejí pod ICOS tak, aby v dalším roce s ICOS zcela splynulo, koncem roku je dokončena evaluace probačního programu "Právo pro každý den", z níž vyplývá, že od roku 2007 prošlo tímto programem pod ICOS již 463 mladistvých prvopachatelů v 9ti regionech a recidivy se doposud nedopustilo více než 72% absolventů.
 • rok 2011 - otevření Rodinného centra Krumlík, jehož cílem bylo pomoci zacelit mezery v chybějících službách pro rodiče s malými děti - rodinné centrum od počátku zajišťuje službu hlídání dětí, širokou škálu vzdělávacích, poradenských i volnočasových služeb a aktivit, Bezplatné právní poradna otevírá svou první pobočku, a to v Trhových Svinech. ICOS zahájil poskytování poradenských ad. služeb pro Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, která začala působit v obci Větřní na Českokrumlovsku.
 • rok 2010 - příprava nových služeb v sociální oblasti: rodinné centrum, nové dobrovolnické programy například pro seniory a zdravotně postižené - vznikl například unikátní dobrovolnický program "senioři seniorům" - Informační centrum pro seniory, ICOS se také stal zakládajícím členem Asociace neziskových organizací Jihočeského kraje, … výročí 10ti let činnosti ICOS a 5ti let činnosti Centra sociálních služeb (10ti leté působení shrnuje například brožura vydaná u této příležitosti - v PDF ji najdete například v sekci Publikace ICOS.
 • rok 2009 - vznik Dobrovolnického centra (pracoviště ICOS a Centra sociálních služeb), příprava a zahájení prvních dobrovolnických programů, v tomto roce se ICOS také stal jednou z 9 neziskových organizací v ČR, které uspěly ve všech výzvách blokového grantu z tzv. norských fondů…
 • rok 2008 - zahájení poskytování sociální služby osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory, zakomponování aktivit Centra ochrany lidských práv, které za pět let své činnosti realizovalo desítky vzdělávacích akcí a poskytovalo konzultace v oblasti ochrany lidských práv pod Centrum sociálních služeb a jeho Bezplatnou právní poradnu, počet klientů Bezplatné právní poradny přesáhl jen za tento rok 1000……
 • rok 2007 - zahájení realizace probačního programu „Právo pro každý den“ pro mladistvé prvopachatele v šesti regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina
 • rok 2006 - zahájení činnosti Agentury práce pro osoby se zdravotním postižením, respektive spolupráci na provozu chráněné dílny v Č. Krumlově pro cca 30 osob.
 • rok 2005 založení Centra sociálních služeb (pracoviště ICOS) na základě potřeb vzešlých z 1. komunitního plánu sociálních služeb a zahájení poskytování prvních služeb centra - bezplatné právní poradny či kurzů sociálních dovedností a dovedností na trhu práce pro mladé lidi odcházející z dětských domovů...
 • rok 2004 - ICOS inicioval v Českém Krumlově zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb, na němž se s městem od počátku podílel v roli metodického i organizačního zajištění. Krumlov patřil k prvním z deseti měst v ČR, kde byl tento dnes již zcela standardní proces strategického plánování v oblasti sociálních služeb se zapojením komunity rozjet.  
 • rok 2003 - založení Centra ochrany lidských práv jižní Čechy (pracoviště ICOS) ve spolupráci s Českým helsinským výborem. Centrum se zaměřovalo na realizaci vzdělávacích akcí a projektů a informační a konzultační servis organizacím a občanům v oblasti ochrany a dodržování základních lidských práv a svobod.
 • rok 2002 - založení komunitního projektového centra (pracoviště ICOS) jako podpůrného nástroje pro naplňování strategických koncepčních materiálů v regionu. Projektové centrum jen do roku 2010 připravilo mj. více než 50 úspěšných projektů pro nejrůznější NNO a další organizace, které do regionu přinesly více než 81 milionů Kč z externích (zejména evropských) zdrojů…
 • rok 2000 - založení ICOS - občanské sdružení ICOS Český Krumlov - tehdy jako Informační centrum občanského sektoru - bylo založeno jako přímý následovník regionální pobočky ICN, o.p.s. - Informačního centra neziskových organizací (dnes Neziskovky.cz, o.p.s.). Základním posláním a cílem ICOS bylo napomáhat rozvoji regionu a občanského sektoru prostřednictvím informačních, poradenských a vzdělávacích aktivit. Postupně ICOS rozšiřuje svou činnost směrem k rozvoji sociálních služeb. Zakladatelem a prvním předsedou byl Dr. Ing. Richard Tichý, CSc.
Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz