Z HISTORIE ICOS

 

 • rok 2016 - V lednu jsme po dvanácti letech opustili naše sídlo na Náměstí Svornosti a přestěhovali jsme se do větších prostor v historické budově v ul. 5. května 251 dole na Plešivci v Krumlově. Na sklonku roku 2016 získal ICOS 2. místo v ocenění NEZISKOVKA ROKU 2016, více zde.
 • rok 2015 - Naše nejnovější služba "Podpora rodin a dětí v ohrožení" získala významnou grantovou podporu z Islandu, Lichtejnštejnska a Norska. ICOS oslavil 15 let zahradní slavností v Pivovarské zahradě.
 • rok 2014 - Osobní asistence si díky podpoře ze sbírkového fondu ČT a NROS - Pomozte dětem (Kuře) - pořídila automobil pro zkvalitnění svých služeb a možnost převážení klientů - zdravotně postižených dětí, ICOS zásadně rozšiřuje své služby v rámci projektu "Podpora rodin a dětí" o komplexní poradenství, asistované kontakty ad. služby pro rodiče a děti v ohrožení,...
 • rok 2013 - Osobní asistence rozšířila své služby i o víkendovou péči, v Rodinném centru byl otevřen charitativní bazárek, Bezplatná právní poradna otevírá další tři pobočky v jižních Čechách, ICOS se stává členem Asociace veřejně prospěšných organizací sdružující transparentní organizace ČR, občanské sdružení ICOS prošlo koncem roku transformací a vznikla obecně prospěšná společnost ICOS Český Krumlov, o.p.s., která je přímým nástupcem původního občanského sdružení.  
 • rok 2012 - činnosti projektového pracoviště Centra sociálních služeb postupně přecházejí pod ICOS tak, aby v dalším roce s ICOS zcela splynulo, koncem roku je dokončena evaluace probačního programu "Právo pro každý den", z níž vyplývá, že od roku 2007 prošlo tímto programem pod ICOS již 463 mladistvých prvopachatelů v 9ti regionech a recidivy se doposud nedopustilo více než 72% absolventů.
 • rok 2011 - otevření Rodinného centra Krumlík, jehož cílem bylo pomoci zacelit mezery v chybějících službách pro rodiče s malými děti - rodinné centrum od počátku zajišťuje službu hlídání dětí, širokou škálu vzdělávacích, poradenských i volnočasových služeb a aktivit, Bezplatné právní poradna otevírá svou první pobočku, a to v Trhových Svinech. ICOS zahájil poskytování poradenských ad. služeb pro Agenturu pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR, která začala působit v obci Větřní na Českokrumlovsku.
 • rok 2010 - příprava nových služeb v sociální oblasti: rodinné centrum, nové dobrovolnické programy například pro seniory a zdravotně postižené - vznikl například unikátní dobrovolnický program "senioři seniorům" - Informační centrum pro seniory, ICOS se také stal zakládajícím členem Asociace neziskových organizací Jihočeského kraje, … výročí 10ti let činnosti ICOS a 5ti let činnosti Centra sociálních služeb (10ti leté působení shrnuje například brožura vydaná u této příležitosti - v PDF ji najdete například v sekci Publikace ICOS.
 • rok 2009 - vznik Dobrovolnického centra (pracoviště ICOS a Centra sociálních služeb), příprava a zahájení prvních dobrovolnických programů, v tomto roce se ICOS také stal jednou z 9 neziskových organizací v ČR, které uspěly ve všech výzvách blokového grantu z tzv. norských fondů…
 • rok 2008 - zahájení poskytování sociální služby osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením a seniory, zakomponování aktivit Centra ochrany lidských práv, které za pět let své činnosti realizovalo desítky vzdělávacích akcí a poskytovalo konzultace v oblasti ochrany lidských práv pod Centrum sociálních služeb a jeho Bezplatnou právní poradnu, počet klientů Bezplatné právní poradny přesáhl jen za tento rok 1000……
 • rok 2007 - zahájení realizace probačního programu „Právo pro každý den“ pro mladistvé prvopachatele v šesti regionech Jihočeského kraje a kraje Vysočina
 • rok 2006 - zahájení činnosti Agentury práce pro osoby se zdravotním postižením
 • rok 2005 založení Centra sociálních služeb (pracoviště ICOS) na základě potřeb vzešlých z 1. komunitního plánu sociálních služeb a zahájení poskytování prvních služeb centra - bezplatné právní poradny či kurzů sociálních dovedností a dovedností na trhu práce pro mladé lidi odcházející z dětských domovů...
 • rok 2004 - ICOS inicioval v Českém Krumlově zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb, na němž se s městem od počátku podílel v roli metodického i organizačního zajištění. Krumlov patřil k prvním z deseti měst v ČR, kde byl tento dnes již zcela standardní proces strategického plánování v oblasti sociálních služeb se zapojením komunity rozjet.  
 • rok 2003 - založení Centra ochrany lidských práv jižní Čechy (pracoviště ICOS) ve spolupráci s Českým helsinským výborem. Centrum se zaměřovalo na realizaci vzdělávacích akcí a projektů a informační a konzultační servis organizacím a občanům v oblasti ochrany a dodržování základních lidských práv a svobod.
 • rok 2002 - založení komunitního projektového centra (pracoviště ICOS) jako podpůrného nástroje pro naplňování strategických koncepčních materiálů v regionu. Projektové centrum jen do roku 2010 připravilo mj. více než 50 úspěšných projektů pro nejrůznější NNO a další organizace, které do regionu přinesly více než 81 milionů Kč z externích (zejména evropských) zdrojů…
 • rok 2000 - založení ICOS - občanské sdružení ICOS Český Krumlov - tehdy jako Informační centrum občanského sektoru - bylo založeno jako přímý následovník regionální pobočky ICN, o.p.s. - Informačního centra neziskových organizací (dnes Neziskovky.cz, o.p.s.). Základním posláním a cílem ICOS bylo napomáhat rozvoji regionu a občanského sektoru prostřednictvím informačních, poradenských a vzdělávacích aktivit. Postupně ICOS rozšiřuje svou činnost směrem k rozvoji sociálních služeb. Zakladatelem a prvním předsedou byl Dr. Ing. Richard Tichý, CSc.
Kalendář akcí ICOSu:
Leden 2020
   2  3  4  5 
 8  9  11  12 
 17  18  19 
 22  23  24  25  26 
 29  31   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz