Rozšíření služeb Bezplatné právní
poradny
v regionu Trhové Sviny

Projekt zajišťující rozšíření registrované sociální služby "Bezplatná právní poradna" v regionu Trhové Sviny.  

Identifikace projektu:

Název projektu: Rozšíření služeb Bezplatné právní poradny v regionu Trhové Sviny
Podpořeno: prostřednictvím MAS Sdružení Růže z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007288
Rozpočet: 476 462,50 Kč
Doba realizace: IV. 2018 až III. 2021
Role ICOS: příjemce a realizátor služby/projektu
Koordinátor/garant projektu: Tomáš Zunt

Stručný popis projektu/služby:

Cílem je zajistit-rozšířit služby Bezplatné právní poradny (odborné sociální poradenství) pro občany obcí MAS Sdružení Růže. Od roku 2011 funguje v regionu Trhosvinensko naše Bezplatná právní poradna 1 den v týdnu (8 h). Tento rozsah služby je však zcela nedostatečný, pro objednané klienty jsou nezřídka čekací lhůty příliš dlouhé a jiná obdobná služba není v regionu dostupná. V rámci projektu tedy od dubna 2018 rozšiřujeme službu v regionu o další 1 den v týdnu (8 h) tak, aby byla služba lépe dostupná pro občany z obcí MAS.

Komu je služba určena:

Cílovou skupinu tvoří osoby sociálně vyloučené nebo osoby sociálním vyloučením ohrožené, a to z území - obcí MAS Sdružení Růže (tj. celkem 26 obcí, z toho 16 obcí z ORP T.Sviny, 5 z ORP Kaplice, 4 z ORP Č. Budějovice a 1 z ORP Č.Krumlov). Cílová skupina odpovídá cíl. skupině sociální služby (Bezplatné právní poradenství - odborné sociální poradenství): osoby v nepříznivé sociální situaci (např. z finančních, zdrav., sociálních důvodů) a zahrnuje v sobě i osoby ohrožené předlužeností, osoby se zdravotním aj. postižením či osoby žijící v soc. vyloučených lokalitách. Jedná se převážně o osoby v krizi, pobírající sociální dávky, příslušníky menšin, seniory, osoby ve finanční tísni, matky samoživitelky, nezaměstnané.

Provozní doba sociální služby Bezplatné právní poradenství v rámci projektu:

Pobočka poradny v Trhových Svinech
Nábřeží Svatopluka Čecha 664 - objekt polikliniky, přízemí.  (Upozornění: nově sídlí poradna v T. Svinech na adrese Žižkovo nám. 40, budova nové radnice, 2 patro dveře č. 205)
pondělí a středa:
08.00 – 12.00 pro neobjednané klienty
12.30 - 16.30 pouze pro objednané klienty
Kromě 3. středy a 3. pondělí v měsíci, kdy funguje poradna v N. Hradech.

Pobočka poradny v Nových Hradech
Nám. republiky 43 (bývalá kancelář technických služeb, 1. patro), (Upozornění: nově sídlí poradna v N. Hradech na adrese Hradební 244, budova komunitního centra)

Vždy pouze 3. pondělí a 3. středa v měsíci:
08.00 – 12.00 pro neobjednané klienty
12.30 - 16.30 pouze pro objednané klienty

Ostatní pondělky a středy v měsíci funguje poradna v T. Svinech.

Kontakt:

mobil: 774 110 124
(platí pro všechny pobočky poradny)

tel. 380 727 600
(pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy).

Upozornění: Ne vždy mohou pracovníci poradny brát telefon (v případě klientské práce, příp. práce v terénu), jestliže se nemůžete dovolat, využít můžete e-mailovou adresu:  

e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz

 

Více informací o službě Bezplatná právní poradna

http://poradna.krumlov.cz

Služba Bezplatná právní poradna je registrována jako Odborné sociální poradenství dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Evaluace projektu

Evaluace projektu

Evaluace shrnující informace o projektu, jeho výstupech a přínosech zpracovaná ke konci realizace (tj. ke konci března 2021)

 

Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz