Bezplatné spotřebitelské poradenství

Projekt rozšiřující spotřebitelské poradenství a aktivity zvyšující finanční gramotnost obyvatel jižních Čech.

Identifikace projektu

Název projektu: Bezplatné spotřebitelské poradenství
Podpořeno: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Rozpočet: 261.000,- Kč
Doba realizace: I. 2016 až XII. 2016
Role ICOS: realizátor projektu
Partner projektu: Krebul o.p.s.
Koordinátor/garant projektu: Tomáš Zunt

Stručný popis projektu:

V roce 2016 realizuje ICOS Český Krumlov, o.p.s. a jeho bezplatná právní poradna projekt s názvem "Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2016", který navazuje na obdobné projekty realizované v předešlých pěti letech. Projekt doplňuje a rozšiřuje stabilní služby bezplatné právní poradny v oblasti spotřebitelské problematiky a prevence v rámci finanční gramotnosti. Projekt nabízí zdarma poradenské služby v oblasti spotřebitelské v sedmi bezplatných poradnách v jižních Čechách (Český Krumlov, Kaplice, Větřní, Trhové Sviny, N. Hrady, Prachatice, Vimperk). Poradny mají vyhrazenu část provozní doby pro řešení spotřebitelské problematiky. Přímé poradenské služby jsou doplněny o webovou poradnu zaměřenou na spotřebitelskou a finanční problematiku a řadu informačně vzdělávacích akcí pro veřejnost, i specifické cílové skupiny.

Očekávané výstupy projektu a jeho aktivity:

Individuální poradenství prostřednictvím bezplatných právních poraden
Cílem aktivity je zajistit přímou poradenskou pomoc občanům v oblasti ochrany spotřebitele, identifikovat problémy vznikající při porušování práv spotřebitele a účinně řešit konkrétní individuální případy v dané oblasti. Cílová skupina prostřednictvím této aktivity dostane potřebnou přímou pomoc v poradnách a informace k řešení situace a bude moci využívat i anonymní webovou poradnu. Prostředkem k dosažení cíle je provoz 7 poraden s vyhrazenou provozní dobou pro danou problematiku a provoz web. poradny, a to takto:

  • v sídle ICOS a jeho bezplatné právní poradny v Českém Krumlově (ul. 5. května 251, Český Krumlov) vždy ve čtvrtek od 13:00-15:00, (od srpna ZMĚNA: v Českém Krumlově v úterý od 13. do 15 h)
  • na pobočce bezplatné právní poradny žadatele v Trhových Svinech (Žižkovo náměstí 40, Trhové Sviny) vždy ve středu od 14:00- 15:00 (vyjma 3. středy v měsíci)
  • na pobočce poradny v Nových Hradech (náměstí Republiky 46, Nové Hrady), vždy třetí středu v měsíci od 14:00 do 15:00
  • na pobočce v Kaplici vždy ve čtvrtek od 14:00-15:00 (Náměstí 46, Kaplice)
  • na pobočce ve Větřní vždy v pondělí od 12:00-13:00 (Šumavská 1, Větřní), od září v pondělí od 12.00 do 14.00 h 
  • v občanské poradně (spolupracující organizace Krebul, o.s.) v Prachaticích (Zlatá stezka 145, Prachatice), a to vždy v úterý od 16:00- 17:00
  • v občanské poradně (spolupracující organizace Krebul, o.s.) ve Vimperku (Nad stadionem 145, Vimperk), a to vždy ve středu od 16:00- 17:00

Více informací o poradnách včetně kontaktů najdete na stránkách Bezplatné právní poradny - zde.

  • provoz webové poradny: webová poradna je pouze doplňkem pro přímou poradenskou činnost v rámci poraden a je zaměřena výhradně na spotřebitelskou a finanční problematiku - více zde

Informačně vzdělávací akce (přednášky a besedy)
Realizace min. 10 informačně vzdělávacích akcí (4x pro SŠ nebo VOŠ, ZŠ, 5x pro seniory a širší veřejnost, 1x pro pacienty psychiatrické léčebny). Celkový předpokládaný počet účastníků: informačně vzdělávací akce pro seniory a širší veřejnost: 95 účastníků, akce pro školy: 115 účastníků, akce v psychiatrické léčebně Červený Dvůr: předpoklad 90 účastníků.
Pozvánky na aktuální akce najdete zde. (Všechny akce byly již ukočeny, pro rok 2017 chystáme další).

Součástí projektu jsou i nejrůznější propagační aktivity (letáky, články ad.) s cílem informovat o projektu a zvýšit informovanost o dané problematice.

 

Dokumenty ke stažení

Letáky poraden:

 

Vybrané tiskové výstupy k projektu:

 

Souhrnná zpráva - Evaluace projektu

Dne 31.12.2016 vydal ICOS evaluační zprávu, která shrnuje základní výstupy a vybrané statistické údaje projektu.Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz