Služby a činnosti ICOS Český Krumlov, o.p.s.

 

Poskytování a rozvoj sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro osoby se zdravotním postižením, seniory, lidi v tíživé sociální situaci, rodiny s dětmi, ad.:

Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením (od 1 roku věku) a seniory se sníženou soběstačností

 

Bezplatné právní poradenství

 

Podpora a zajišťování dobrovolnických programů na podporu seniorů, ohrožených dětí, rodin s malými dětmi ad. s cílem zapojit obyvatele (dobrovolníky) do řešení problémů komunity a zkvalitňování služeb a programů v sociální oblasti:

Dobrovolnické centrum

 

Služby a programy pro podporu rodin s dětmi  vč. ohrožených rodin s dětmi  - soubor širokých poradenských, vzdělávacích, volnočasových ad. aktivit a služeb, včetně služby hlídání dětí v prostorách společnosti i domácnosti:

Rodinné centrum Krumlík

Provoz dobročinného bazárku

 

Podpora rodin a dětí v ohrožení

 

 

Preventivní programy – specializované výchovné, vzdělávací, preventivní programy zejména pro nezletilé a mladistvé s rizikovým chováním a jejich rodiny s cílem předcházet či minimalizovat rizikové jednání a jeho dopad na komunitu.

Vzdělávací a výchovně-vzdělávací akce a aktivity pro poskytovatele sociálních služeb, cílové skupiny našich služeb, obce i širší veřejnost:


Poradenské a konzultační aktivity v oblastech komunitního, strategického rozvoje regionu, rozvoje občanského sektoru, sociálních služeb, projektového plánování a přípravy a řízení projektů pro neziskové organizace, obce i další zájemce:

Zprostředkování práce pro osoby znevýhodněné na trhu práce – především pro osoby se zdravotním postižením:

Dále se ICOS věnuje propagačním aktivitám s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových organizací s důrazem na sociální oblast a region působnosti. V rámci našich aktivit vydáváme např. publikace, brožury, letáky či regionální periodikum Zpravodaj Krumlov,...

 

 


 

Kalendář akcí ICOSu:
Duben 2021
    2  3  4 
 5  9  10  11 
 12  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29  30   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz