Služby a činnosti ICOS Český Krumlov, o.p.s.

 

Osobní asistence pro seniory a děti i dospělé se zdravotním postižením

Sociální služba pro lidi, kteří potřebují pomoct při činnostech, které nezvládnou sami, ….v domácnosti, škole, všude tam, kde je potřeba.
V celém regionu Českokrumlovska a Kaplicka.

 

Bezplatná poradna mezi paragrafy

Sociální služba: odborné poradenské a návazné služby v sociální a právní oblasti pro lidi, kteří se dostali do situace, kterou neumějí vyřešit sami. Pobočky na Českokrumlovsku, Kaplicku, Trhosvinensku.

 

Dobrovolnické centrum

Zajišťování dobrovolnických programů, které doplňují síť sociálních služeb. Kompletní servis pro lidi, kteří část svého volného času věnují nebo chtějí věnovat druhým. V domovech pro seniory, dětem, lidem s postižením....


Podpora rodin a dětí

Provázaný komplex služeb pro rodiny s dětmi v krizi. Od poradenství (rodinné včetně terapie, psychologické, ….), přes mediaci, asistované kontakty až po přímou práci v ohrožených rodinách. V regionu Českokrumlovsko i Kaplicko.


Rodinné centrum Krumlík

Provoz dětské skupiny na největším českokrumlovské sídlišti, hlídání dětí i v domácnostech, pobytové i příměstské tábory, vzdělávací i volnočasové akce a mnoho dalšího pro rodiny s dětmi.


Preventivní programy

Výchovné, vzdělávací, preventivní programy ve školách, adaptační pobyty,...specifické programy pro mladistvé s rizikovým chováním a jejich rodiny s cílem předcházet či minimalizovat rizikové jednání...

 

Další činnosti ICOS:

Vzdělávání
Vzdělávací a výchovně-vzdělávací akce a aktivity pro poskytovatele sociálních služeb, cílové skupiny našich služeb i širší veřejnost a organizace.

Poradenství a konzultace
V oblastech rozvoje sociálních služeb, projektového managementu, strategického plánování, facilitace, vedení případových konferencí. Pro neziskové organizace, úřady, obce i další zájemce.

Spoluprovoz chráněné dílny pro invalidní pracovníky
Od roku 2008 spoluzajišťujeme v Č. Krumlově chráněnou dílnu pro cca tři desítky zaměstnanců.

Informačně propagační činnost
Dále se ICOS věnuje informačně propagačním aktivitám s cílem zvyšování informovanosti o činnosti neziskových organizací s důrazem na sociální oblast a region působnosti. V rámci našich aktivit vydáváme např. publikace, brožury, letáky či regionální periodikum Zpravodaj Krumlov,...

Doprovodné a dobročinné akce pro širokou
Jako doplněk svých služeb pořádáme řadu dnes již tradičních akcí a aktivit pro širokou veřejnost, část z nich s dobročinným přesahem. Společensko-sportovní Krumlovskou 11, Ikosí slavnost - dětské odpoledne v Pivovarských zahradách, Pohádkový les pro rodiny s dětmi a řadu dalších.   

 

ICOS v pěti minutách

Video prezentace ICOS

květen 2020


 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz