POBYTOVÉ AKCE S RC KRUMLÍK

Identifikace projektu

Název projektu: Podpora činností pro děti a mládež v regionu Českokrumlovska – pobytové akce pro neorganizované děti
Doba realizace: 2019
Předpokládaný rozpočet: 167 tisíc Kč
Podpořeno: Jihočeský kraj 
Role ICOS: realizátor projektu
Koordinátor/garant projektu: Mgr. Květa Valčuhová, vedoucí RC Krumlík

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je navázat na dlouhodobou činnost Rodinného centra Krumlík pro děti a mládež v regionu, a to formou nadstavbových aktivit - 4 pobytových akcí (kratších táborů) a 1 příměstského pobytu, které jsou zacílené na děti a mládež s omezenými příležitostmi, respektive na propojování dětí z běžných i sociálně ohrožených rodin. Akce jsou realizovány ve spolupráci se střediskem výchovné péče SVP Spirála, s nímž a s jehož klienty spolupracujeme dlouhodobě. Pobyty jsou koncipovány tak, aby umožnily dětem s určitými problémy/omezenými možnostmi kvalitně a přínosně trávit čas a rozvíjely osobnost dětí v různých dovednostech, znalostech a posilovaly pozitivní zkušenosti především v sociálním chování.

Pobytové akce (lyžařský, vodácký výcvik, turistický pobyt na Šumavě, ad.) jsou realizovány v průběhu roku 2019 (březen až srpen).

Aktuální informace, letáčky k akcím najdete na stránkách RC Krumlík, v sekci Tábory, ZDE.

Projekt je realizován za dotační podpory Jihočeského kraje.

Kalendář akcí ICOSu:
Květen 2022
      
 4  6  7 
 12  13  14 
 18  20  21 
 26  27  28 
     
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz