Pomáháme společně a efektivně. A k tomu nám pomáhají i digitální nástroje

 

Identifikace projektu

Název projektu: Pomáháme společně a efektivně. A k tomu nám pomáhají i digitální nástroje
Název projektu anglicky: Digital tools empower us to help effectively, together
Doba realizace: IX. 2022 až VII. 2023
Předpokládaný rozpočet: 102.465 Kč  (z toho výše nadačního příspěvku 2961€)
Role ICOS: realizátor projektu
Financováno: Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“
The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.
Koordinátor/garant projektu: Tomáš Zunt

Cíl projektu

Cílem projektu je výrazně zefektivnit práci a komunikaci s dobrovolníky a dalšími podporovateli a spolupracovníky organizace, i mezi jednotlivými pracovníky naší organizace, kteří mají tuto činnost ve své náplni (tj. zejména vedení organizace, vedoucí pracovníci služeb/pracovišť/poboček a jejich zástupci, koordinátoři dobrovolníků....).  Konkrétním cílem je implementace salesforce.com konfigurovaného na míru potřebám organizace a jejich spolupracovníků.

Anotace projektu v angličtině

The applicant has been operating for 21 years, providing a complex network of social and other related services. It’s active in multiple regions, which are dependent on a large amount of volunteering help. Currently, it owns sophisticated electronic systems and databases for data management and communication among the employees and their office network. However, the applicant is in serious need of a digital solution for the management of, and for the targeted communication with their volunteer base, supporters, and cooperating entities. The project’s aim is the implementation and configuration of Salesforce.com, having a custom-built CRM solution for NGO.

Cílové skupiny projektu

Přímou cílovou skupinou jsou dobrovolníci, kterých máme cca 70, z toho více než 50 pravidelně, dlouhodobě spolupracujících na našich programech, a další podporovatelé organizace z řad fyzických osob i spolupracujících subjektů, kterých jsou stovky. Vedlejší cílovou skupinou, která bude mít v důsledku prospěch ze zefektivnění spolupráce prostřednictvím projektu (uvedení sofistikované databáze v provoz) jsou klienti našich služeb (těch jsou tisíce: např., v bezplatné právní poradně cca 900 klientů, v osobní asistenci cca 60 klientů a jejich rodin, v dobrovolnických programech cca 250-300 klientů, ve službě podpora rodin cca 200 rodin/rok,...).

Hlavní aktivita projektu

Zahrnuje implementaci salesforce.com v součinnosti s CRM pro neziskovky v podobě několika kroků: 1. prověření všech naplánovaných a CRM pro neziskovky navrhovaných konfigurací s ohledem na požadavky, 2. spuštění a ověření všech funkcionalit a potvrzení konfigurace, 3. migrace stávajících dat, 4. školení uživatelů systému, 5. testování a finální spuštění systému.
Celý proces od zahájení implementace do spuštění by měl trvat cca  10 měsíců. V rámci implementace bude také proškoleno 12 osob z vedení ICOS a jeho služeb.


Kontaktní údaje:
Koordinátor projektu: Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Tel.: 728 151 008
e-mail: zunt@latran.cz

 

 

Aktuálně:

29.7.2023

 

Koncem července jsem dokončili práce na implementaci sofistikovaného digitálního nástroje, který  výrazně zefektivní práci a komunikaci s dobrovolníky a dalšími podporovateli a spolupracovníky organizace, i mezi jednotlivými pracovníky naší organizace, kteří mají tuto činnost ve své náplni. 

Poměrně robustní systém se salesforce.com nakonfigurovaného na míru potřebám ICOS a jejich spolupracovníků se podařilo díky fin. podpoře nadace OSF z fondů EHP a Norska zprovoznit v červnu 2023. V létě jsme ještě odchytávali poslední "mouchy" systému a systém spouštíme. Dne 26.6.2023 jsme si dali ještě v ICOSu s CRM pro NNO, která s námi systém zaváděla, společné školení - viz foto.

 

 

 

 

 

Fondy EHP a Norska (The EEA Grants and Norway Grants).
Správou programu v ČR je pověřeno konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut (The consortium of the OSF Prague, Committee of Good Will – Olga Havel Foundation and Czech Scouting Institute).

Odkazy na webové stránky programu a konsorcia:
Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/
Nadace OSF: https://osf.cz/
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/
Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz/

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora
občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz