Podpora rodin a seniorů na území MAS Blanský les – Netolicko


V rámci projektu jsou realizovány tři aktivity, jejichž cílem je přispět ke zlepšení kvality života a komunitního života v obcích na území MAS Blanský les - Netolicko. Dvě ze stěžejních aktivit realizuje ICOS Český Krumlov, o.p.s.    

Identifikace projektu:

Název projektu: Podpora rodin a seniorů na území MAS Blanský les – Netolicko
Podpořeno: projekt je finančně podpořen MPSV z prostředků Evropské Unie, Operačního programu Zaměstnanost (OPZ+).
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000007
Rozpočet: 10,7 mil. Kč, z toho partner (ICOS): 4,3 mil. Kč
Doba realizace: I. 2023 až XII. 2025
Role ICOS: partner projektu s finančním příspěvkem (realizuje dvě ze tří stěžejních aktivit projektu)
Příjemce dotace: MAS Blanský les – Netolicko, o.p.s.

Hlavní aktivity projektu:
- Komunitní tábory na území MAS BLN - realizuje MAS Blanský Les - Netolicko
- Aktivity pro seniory a se seniory na území MAS BLN - realizuje ICOS
- Dostupná odborná poradenská a terapeutická pomoc pro rodiny - realizuje ICOS 

Aktivity zajišťované ICOS Český Krumlov, o.p.s.:

1. Aktivity pro seniory a se seniory na území MAS BLN - Kluby seniorů

Podpora vzniku, rozvoje a provozu klubů pro seniory v obcích na území MAS

V rámci této aktivity budou založeny nebo podpořeny senior kluby, které budou nabízet vhodný program pro aktivní trávení volného času seniorů (ale například i matek/rodičů s malými dětmi či osob se zdravotním postižením) – například kurzy, přednášky, besedy, společné tvoření, pohybové aktivity... Senior kluby budou pod naším vedením spoluzajišťovány s obcemi v min. 10ti obcích regionu. 

Tato činnost navazuje na naše Centrum pro seniory, které provozujeme v Českém Krumlově již od roku 2010 za podpory řady aktivních dobrovolníků z řad seniorů. Od roku 2018 pod názvem Poradenské informační centrum pro seniory, které zajišťuje v součinnosti s dobrovolnickým IC senior ročně cca 200 akcí pro více než 1000 účastníků.

Cílem aktivity je tedy rozvíjet obdobné kluby i v obcích MAS Blanský les - Netolicko. Kluby vznikají nebo jejich rozvoj bude podpořen například v obcích a městech jako je Holubov, Větřní, Kamenný Újezd, Netolice, Včelná ad.   

Aktuální informace a programy senior klubů, které jsou otevřeny široké veřejnosti, budeme uveřejňovat v sekci webu našeho Centra pro seniory, Kluby seniorů v dalších obcích, ZDE.  

Kontaktní osoba ke klubům pro seniory: Bc. Lenka Šestáková
Telefon: 734 138 275
E-mail: sestakova@latran.cz

2. Dostupná odborná poradenská a terapeutická pomoc pro rodiny - Podpora rodin a dětí ...

Komplexní systém odborného poradenství pomáhá rodinám v ohrožení řešit jejich problémy v jejich celé šíři tak, aby rodina opět plnila své základní funkce a neohrožovala především vývoj svých dětí.

Tato aktivita je součástí naší dlouhodobé služby "Podpora rodin a dětí...", respektive její poradenské části, kterou již řadu let zajišťujeme na Českokrumlovsku a Kaplicku. V rámci projektu je služba dostupná pro obyvatele území MAS Blanský les - Netolicko.

"Podpora rodin a dětí..."zahrnuje škálu na sebe navazujících služeb, například:

  • sociální poradenství a edukace,
  • psychologické poradenství,
  • rodinné poradenství, včetně párové, rodinné a osobní terapie,...

Více informací i kontakty ke službě v sekci našeho webu Podpora rodin a dětí: PORADENSTVÍ A TERAPIE.

3. aktivitu projektu "Komunitní tábory na území MAS BLN" realizuje MAS Blanský Les - Netolicko, o.p.s.

Více informací o MAS Blanský les - Netolicko ZDE.

Informace o projektu na webu MAS, zde.

 

Projekt je finančně podpořen z Evropské unie, Operační program Zaměstnanost plus. (OPZ+).


 

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Únor 2024
    2  3  4 
 9  10  11 
 16  17  18 
 23  24  25 
   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz